Vikendice Apartmani Pansioni Hoteli Ski škole

JAHORINA

  Vikendica Slađana

  Apartmani Košuta

  Vikendica Šipovac

  Vikendica Gargamel

  Vikendica Sema

  Apartmani Etno

  Vikendica Stijena Inn

  Vikendica Tara

  Vila Planinska idila

  Vikendica Simeunović

  Apartmani NIK

  Vikendica Pahuljica

  Apartmani Vučko 417

  Apartman 405

  Vikendica Srebrna jela

  Planinska kuća Džoni

  Apartmani Ogorjelica

  Apartman Vučko 306

  Vikendica Neven

  Apartmani Vukadin

  Kuća Petar Pan

  Apartman Bukvić

  Apart. Nivalis Jahorina 23

  Pl. kuća Baluma Maluma

  Apartmani Rapid

  Ski koliba Jahorina

  Vikendica Vučičević

  Vikendica Moša

  Apartmani Bane i Ivan

  Apartmani Grand Casa

  Vikendica Jahorinski san

  Guesthouse Yeti

  Vikendica Ayna

  Vikendica Sunset

  Apartman Bella

  Vikendica Jahorina

  Apartmani Gorštak Šeha

  Apart. Gorštak 2 i 3 NPL

  Apart. Nivalis Jahorina 22

  Villa Jahorinski raj

  Snježna dolina resort

  Winter house TT

  Vikendica Aleksa

  Jahorina Apartment4two

  Vikendica Medo Brundo


PALE

  Vila Gajović

  Apartman Zokac

Planina Jahorina 

O Jahorini...

JahorinaJahorina je planina u Bosni i Hercegovini koja, u orografskom pogledu pripada dinarskom planinskom sistemu. Nalazi se u centralnom dijelu BiH tj. u jugoistočnom dijelu Republike Srpske i udaljena je 30 km od Sarajeva i 15 km od Pala. Prostire se od 43°39' do 43°47' sjeverne geografske širine i od 18°31' do 18°43 istočne geografske dužine. Pravac pružanja planine je jugoistok-sjeverozapad. Dužina masiva koji dominira i koji nema jasnih morfoloških, bioloških i hidroloških međa, kao ni jasne granice između susjednih planina je 25-30 kilometara, a širina je od 5-15 kilometara. Najviši vrh je Ogorjelica sa 1.916 m nadmorske visine.

Jahorina

Ogranci Jahorine se na sjeveru pružaju preko šumovite zaravni Ravne planine (1400 – 1600 m) i šumovitih brežuljaka u dolini Paljanske Miljacke i Prače, a dalje se nastavljaju ogranci Romanije (1629 m). Na sjeveroistoku Jahorina se završava stršećim vrhom Klek (1744 m), a sa sjeverozapadne i zapadne strane na ogranke Jahorine nastavlja se Trebević (1630 m) koji se preko Miljevića i Lukavice spušta u Sarajevsko polje. Sa jugozapadne strane planina se preko Crne rijeke spušta u Trnovsku kotlinu iz koje se nastavljaju ogranci planine Treskavice (2088 m).

Jahorina

Povoljan položaj Jahorine, udaljenost od mora, veličina i pravac pružanja masiva, geološka građa i različiti oblici reljefa uslovili su specifične prirodno-geografske karakteristike ove planine. One su učinile da se Jahorina razlikuje od susjednih planina u okruženju po osnovu prirodnih potencijala i mogućnosti za obavljanje različitih privrednih djelatnosti, gdje turizam ima vodeću ulogu.

Kada se ima u vidu saobraćajni položaj ove planine, značajno je spomenuti niz putnih pravaca kao što su: asfaltna cesta od Sarajeva preko Trebevića do raskrsnice Bistrica–Pale, dužine 26 km (a od Sarajeva preko Trebevića do Poljica – 32 km); moderan asfaltni put od hotela Bistrica na Jahorini preko Pala dolinom Miljacke do Sarajeva, dužine 28km (a od Jahorine do Pala – 14 km). Pored navedenih putnih komunikacija treba spomenuti i blizinu Međunarodnog aerodroma Sarajevo, koji je smješten u Butmiru, odnosno tik uz magistralni put M18.

Jahorina

Masiv Jahorine se može podijeliti svojim grebenima na tri cjeline: Trebević, Ravnu planinu i Golu Jahorinu. Planina Jahorina, kao sastavni dio Dinarskih planina i visoravni, odlikuje se znatnom razuđenosti reljefa čemu je prvenstveno doprinijela mozaička geološka građa, a značajan uticaj na oblikovanje reljefa imali su voda i led. Pored toga, značajnu ulogu u formiranju geomorfoloških karakteristika imaju i tri riječna sliva: Željeznice, Miljacke i Prače. Prva dva sliva je samo dodiruju jer protiču podnožjem sa južne, odnosno sjeverne strane, dok se rijeka Prača sa svojim pritokama duboko uvlači u podnožje Jahorine.

Reljef Jahorine ima pretežno blage oblike, blage padine i zaobljene planinske vrhove (Ogorjelica, Paloševina, Šator, Debelo brdo, Kunca i dr.). Nešto istaknutije oblike u reljefu Jahorine čine tek pojedini vrhovi kao što su Trijeska (1806 m), Klek (1744) i Borovac (1750) koji predstavljaju i dio razvođa između rijeka Prače i Kolune.

Jahorina

To što se nalazi na mjestu uticaja dvije klime (mediteranske i kontinentalne) njen reljef, geološki sastav, vegetecioni pokrivač i riječni slivovi kao značajni modifikatori klime daju joj određene specifičnosti, naročito kada je riječ o zimskim sportovima. Snijeg se na ovoj planini zadržava oko 175 dana u godini (od novembra do aprila, a ponekad ga ima i u maju), sa  prosječnom visinom od skoro 100 cm. Najniže temperature su u januaru sa prosječnom dnevnom od  -9,9°C. Magle su rijetke i javljaju se s proljeća i jeseni. Nema jakog vjetra sa sjevera, a na vrhovima Jahorine duvaju vjetrovi južnih smjerova.

Mr Jelena Golijanin

Copyright © 2004-2024 JahorinaOnline.com